Potrzebujesz pomocy?Zadzwoń: 726 700 711|726 700 713|sklep@suzuki-czesci.pl
Wzór formularza reklamacji Rodo

 

Sławomir Pstrągowski Warszawa Syta 174 b 02-987

 

Protokół reklamacji towaruOświadczam, że zgłaszam reklamację w sprawie umowy sprzedaży, zawartej w dniu ………………………………………… i dotyczącej zakupu następującego towaru:

1) ………………………………………………………………… za cenę ……………………………………,
2) ………………………………………………………………… za cenę ……………………………………,
3) ………………………………………………………………… za cenę ……………………………………

Informacje dot. reklamowanej części i pojazdu

 

Numer części: ……………………………………………………………..……………………………………………………………………………...

 

Nr dokumentu zakupu: …………………………………………………..……………………………………………………………………………

 

Data zakupu: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Liczba reklamowanych sztuk: ………………………………………………….………………………………...…………………….……………….

 

Marka, model i poj. silnika pojazdu: ……………………………………………………………...........................................................................

 

Nazwa i adres warsztatu montującego część:

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

NR NADWOZIA „VIN” POJAZDU - UWAGA:cyfrę 0(słownieZERO)prosimy wpisywać przekreśloną –jakoØ:

 

 

 

 

Rok produkcji: ………………………………………...

 

 

 

Stan licznika przy montażu części: …………………………............

Data montażu części: ………………………………..

 

Stan licznika przy demontażu części: ………………………………

Data demontażu części: ……………………............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje dot. przedmiotu reklamacji

 

 

 

Przyczyna demontażu części:

 

wada fizyczna / wada prawna

 

Dokładny opis wady:

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………..

 

Dokument potwierdzający wymianę w warsztacie:dołączony/niedołączony

 

Roszczenia nabywcy względem sprzedawcy:

 

………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………Do niniejszej reklamacji załączam / nie załączam* fotografie obrazujące ww. wadliwość towaru.

Powyżej opisana niezgodność towaru z umową jest istotna / nieistotna*.

W związku z powyższym, w razie uznania reklamacji, żądam**:
1) przedstawienia przez Sprzedawcę propozycji w zakresie usunięcia wady albo
2) żądam wymiany towaru na nowy albo
3) zamiast wymiany rzeczy żądam usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przyjmuję do wiadomości, że przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru bez wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby mnie inny sposób zaspokojenia
4) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mam świadomość, że przekazane przeze mnie dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celach związanych z wykonaniem tej reklamacji oraz spełnieniem związanych z nią żądań i to na zasadach określonych w odpowiednich przepisach prawa. Wiem, że przysługuje mi prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

……………………………………………………
(imię, nazwisko i podpis Klienta)

Informacja dodatkowa od Sprzedawcy:
Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celach związanych z wykonaniem Państwa reklamacji oraz spełnieniem związanych z nim żądań i to na zasadach określonych w odpowiednich przepisach prawa. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji zostało zawartych w dokumencie „Informacje od administratora danych osobowych”.


* niepotrzebne skreślić.
** należy dokonać wyboru, a pozostałe skreślić. 

 

Projekt i wykonanie: Gabiec.pl
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl